FIRMA

Diagnostic Test oferuje szerokie usługi analiz i testów w zakresie dermatologii i mikrobiologii. Dysponujemy najnowszymi technologiami, profesjonalnym sprzętem oraz długoletnim doświadczeniem lekarzy specjalistów dermatologii a w razie potrzeb i innych dziedzin medycyny. Do badań wykorzystywana jest najwyższej klasy aparatura do pomiarów nawilżenia *, natłuszczenia *, TEWL, elastyczności *, temperatury, rumienia, melaniny *, zmarszczek. Określamy współczynnik UVB i UVA metodą in vitro * i in vivo. Metodyka badań opiera się na najnowszych osiągnięciach nauki i własnych opracowaniach wykorzystujących wieloletnie doświadczenie i wiedzę lekarzy różnych specjalizacji - dermatologii, alergologii, okulistyki i ginekologii.

Wykonujemy kompleksowe pakiety badań kosmetyków oraz wyrobów chemii gospodarczej.

Badamy produkty standardowe, profesjonalne oraz specjalnego przeznaczenia.
Wykonane badania w naszej firmie gwarantują jakość i bezpieczeństwo wyrobu oraz zgodność z aktualnymi normami europejskimi. Wykonujemy również specjalistyczne badania, dostosowane do cech - rodzaju produktu i związanych z tym życzeń zleceniodawcy. Zapewniona jest pełna poufność wyników.

 

Dysponujemy bardzo szerokim panelem probantów - ochotników dobieranych  przez  lekarzy zgodnie  z  Deklaracja.   Helsińską,   przepisami polskimi, Unii Europejskiej, wytycznymi COLIPA, z zastosowaniem kryteriów włączeń i wyłączeń.

 

Dążąc do jak najpełniejszego zaspokojenia potrzeb Klientów w zakresie oferowanych usług, Diagnostic – Test realizuje tę strategię rozwoju firmy poprzez ciągłe podnoszenie poziomu jakości oferowanych usług i ich zakresu. W ostatnim okresie firma zrealizowała projekt, w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa nr I. Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie; Działanie 1.4. Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw; Poddziałanie 1.4.1. Mikroprzedsiębiorstwa, w ramach którego zakupiła kilka nowych urządzeń należących do najnowocześniejszych osiągnięć techniki. Obecnie realizowany jest kolejny projekt w ramach tego samego RPO.

efs loga